Liên hệ trực tiếp:

Trường TH & THCS Tô Mậu

xã Tô Mậu, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
0969546909
c12tomau.lucyen@gmail.com